پست الکترونیک : info@bandar24.com
پشیبانی فنی: 09354384409
تلفن تماس: 987632252138
تلـــفکس: 987632252139
نشانی: ایران، بندرعباس، بلوار شهید بهشتی، کوچه رضوان 4، مجتمع امید، طبقه اول، واحد یک
کد پستی: 7918896676